Spotkanie z Piotrem Graczykiem 17 grudnia 2015

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Narodowe Centrum Kultury

zapraszają na spotkanie z Piotrem Graczykiem,

Laureatem III edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi,

autorem książki Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do pytania o historię sztuki

W spotkaniu wezmą udział m.in. Marek Chlanda, Piotr Graczyk, Jarosław Lubiak, Barbara Markowska

Piotr Graczyk, Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do historii sztuki, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015

Piotr Graczyk, Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do historii sztuki, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015

Publikacja dofinansowana przez Fundację PZU.

 

Piotr Graczyk o swoim eseju:

Medytacje filozoficzne, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2015

Medytacje filozoficzne, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2015.

Publikacja współfinansowana przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Zbiór tekstów powstałych na podstawie wykładów, które zostały wygłoszone w ramach cyklu "Medytacje filozoficzne w Łazienkach" w latach 2013-2015.

 

Spis treści:

Gala wręczenia Nagrody (Edycja III)

Od lewej: Lech Witkowski (Jury) i Tadeusz Szawiel (Jury)

Zdjęcia z gali 10 października 2015 roku. Gala odbyła się w Teatrze Królewskim w Łazienkach. Laureatem III edycji Konkursu został Piotr Graczyk.

MĘŻCZYŹNI, FASZYZM, PRAGNIENIE - OTWARTE SEMINARIUM POŚWIĘCONE LEKTURZE "MĘSKICH FANTAZJI" KLAUSA THEWELEITA

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zapraszają na cykl spotkań poświęconych Męskim fantazjom Klausa Theweleita.

PIOTR GRACZYK LAUREATEM III EDYCJI KONKURSU

Jury na posiedzeniu 9 października 2015 roku zdecydowało o przyznaniu tytułu Laureata w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi Piotrowi Graczykowi, autorowi eseju Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do pytania o historię sztuki.

Jacek Dobrowolski, Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

Jacek Dobrowolski, Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

Publikacja dofinansowana przez Fundację PZU.

 

Esej Jacka Dobrowolskiego to antropologiczny szkic, który stara się odpowiedzieć pytanie, czy starożytne hasło "poznaj samego siebie" jest wciąż aktualne w naszych czasach, zdominowanych przez naukę i technikę. Esej został wyróżniony w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Barbary Skargi na esej metafizyczny.

 

Jacek Dobrowolski o swoim eseju:

FINAŁ III EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: JACEK DOBROWOLSKI, GODŁO "BONAWENTURA"

Autor o sobie:

 

Jacek Dobrowolski urodził się w 1976 roku w Warszawie. Chodził do II LO im. St. Batorego. Studiował na MISH, a następnie doktoryzował się w Instytucie Filozofii UW (2006). Publikował teksty prozą i eseistyczne m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Lampie”, „praktyce teoretycznej”, „Dzienniku opinii”, „Kulturze liberalnej”, „Ricie Baum”. W roku 2005 został współzałożycielem inicjatywy kulturotwórczej i magazynu internetowego pn. „Orgia myśli”, ochotniczej spółdzielni twórców zainteresowanych literaturą, filozofią, kulturą, sztuką, polityką i społeczeństwem, którzy działając kolektywnie współtworzyli od tego czasu aż po dziś szereg wydarzeń publicznych o charakterze intelektualnym, artystycznym i edukacyjnym, a także dostarczyli wielu publikacji na stronę internetową OM. W 2006 roku Jacek Dobrowolski opublikował powieść pt. „120 godzin” (wyd. Czytelnik), nagrodzoną w tym samym roku w konkursie Fundacji Kultury. W roku 2007 ukazała się książka pt. „Filozofia głupoty” (WN PWN), obszerny esej stanowiący próbę eksplikacji rozmaitych fenomenów ludzkiej irracjonalności za pomocą eksperymentalnego dyskursu i specyficznie na jego potrzeby stworzonej struktury konceptualnej, stanowiący skróconą wersję pracy doktorskiej. W roku 2014 książka „Filozofia głupoty” została przetłumaczona na rosyjski.

Strony