FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: SZYMON KURPANIK (GODŁO "ATEŃCZYK")

Autor o sobie

Szymon Kurpanik (ur. 1984 w Rybniku) – ukończył z wyróżnieniem studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na podstawie rozprawy pt. Kryzys tradycyjnej idei rozumu a współczesne ograniczenia teorii racjonalności uzyskał w roku 2014 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Publikował na łamach czasopism: „Opcje”, „Albo albo” i „Folia philosophica”. Jest autorem artykułów: Mit i poznanie, czyli o co pyta nas Leszek Kołakowski?, Labirynt, czyli mityczne źródła rozumu oraz Racjonalność a problem umysłowości pierwotnej. W dotychczasowej pracy naukowej zajmował się m.in. badaniem wpływu myślenia mitycznego na kształt uformowanej w kulturze Zachodu koncepcji rozumu. Obecnie w badaniach swych koncentruje uwagę na historycznych przemianach idei rozumu – ze szczególnym uwzględnieniem problemu kryzysu tradycyjnej koncepcji ratio w filozofii współczesnej.

PROGRAM FORUM POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ

W dniach 18-19 września w Bielsku-Białej odbędzie się Forum Polskiej Myśli Filozoficznej. Znamy już dokładny program konferencji i warsztatów (program).

FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: MARIUSZ STASZEWSKI (GODŁO "PETRONIUSZ")

Autor o sobie

Mariusz Staszewski (ur. 1950) – mgr chemii i doktor nauk technicznych w dziedzinie metalurgii, adiunkt w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Zawodowo zajmuje się inżynierią materiałową i analizą strukturalną metali, a szczególnie rentgenografią strukturalną. Autor ponad 80 prac o tej tematyce opublikowanych w czasopismach naukowo-technicznych i materiałach konferencji naukowych. W dziedzinach, które obejmuje jego esej, tj. w filozofii nauki, teologii, antropologii, psycho- i socjologii itd., jest absolutnym amatorem – także w sensie pierwotnym, czyli miłośnikiem.

FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: WIKTOR WERNER (GODŁO "AZJA")

Autor o sobie

Wiktor Werner (ur. 1974) – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii UAM, zajmuje się naukowo metodologią historii, historią historiografii i historią nauki. Autor czterech książek: Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012; Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Poznań 2009; Szkice z historii intelektualnej, Poznań 2008 [wspólnie z Iwoną Werner]; Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej, Poznań 2004.

FINAŁ II EDYCJI KONKURSU ROZPOCZĘTY

Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi wytypowało pięć finałowych esejów.

Do finału zakwalifikowali się:

Jacek Dobrowolski, godło "Wiucznow" (autor eseju Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego)

Szymon Kurpanik, godło "Ateńczyk" (autor eseju Animal rationale a cywilizacja naukowo-techniczna)

Mariusz Staszewski, godło "Petroniusz" (autor eseju Obecność szkiełka i oka)

Grzegorz Trela i Renata Trela, godło "Perdition Gardens" (autorzy eseju Wstęga Möbiusa)

Wiktor Werner, godło "Azja" (autor eseju Czy nauka i technika potrafią sprostać starożytnemu wezwaniu: Poznaj samego siebie?)

W ciągu najbliższego miesiąca zaprezentujemy fragmenty finałowych prac. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 11 października podczas uroczystej gali. Już teraz zapraszamy na bezpośrednią transmisję w TVP Kultura.

FORUM POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ

W dniach 18-19 września w Bielsku-Białej odbędzie się Forum Polskiej Myśli Filozoficznej.

Wszystkie informacje o tematyce, uczestnikach i warunkach udziału znajdują się tutaj.

ZMIANA TERMINÓW OGŁOSZENIA FINAŁOWEJ PIĄTKI ORAZ GALI WRĘCZENIA NAGRODY

Z powodu objętości i poziomu nadesłanych esejów Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi zmuszone jest przesunąć termin ogłoszenia nazwisk finalistów/-ek. Skład finałowej piątki zostanie podany do 3 września br. Za zmianę przepraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności uczestników/-czki Konkursu.

Z powodów technicznych zmienił się również termin gali. Uroczystość, której bezpośrednią transmisję przeprowadzi TVP Kultura, odbędzie się 11 października.

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi ogłasza konkurs o Nagrodę im. Barbary Skargi

Edycja III: Życie i śmierć sztuki. Esej filozoficzny o statusie, rozwoju i współczesnej sytuacji sztuk

Podobnie jak w latach ubiegłych temat konkursu rozumiemy możliwie szeroko. Mamy nadzieję, że skłoni on do rozważań zarówno fundamentalnych – mówiących o istocie (dzieła, aktywności artysty) – jak i tych skupionych raczej na mniej lub bardziej widocznych zjawiskach (instytucjach, przemianach bądź funkcjach). Przy założeniu, że w sztukach możliwe jest w ogóle oddzielenie sfery esencji od sfery fenomenów.

Czekamy na teksty z estetyki, metafizyki, filozofii społecznej, etyki czy teorii mediów traktujące o kwestiach najogólniejszych i najbardziej szczegółowych, ograniczonych do jednej tylko z dziedzin sztuki, w tym także najnowszych, niemieszczących się w tradycyjnych klasyfikacjach „muz” bądź – przeciwnie – dawniejszych, dziś z rzadka jedynie uprawianych albo wręcz martwych. Pytanie brzmi: jak sztuki istnieją i jak czasami przestają istnieć?

Więcej informacji tutaj

Strony