Myślenie dziś: O względności granic między naukami i „Granicach względności” Marcina Poręby (z udziałem Autora)

W trakcie trzeciego już spotkania z cyklu poświęconego współczesnej refleksji – jej genezie, sytuacji, stawkom i perspektywom – najpierw, w części pierwszej, przyjrzymy się relacjom między różnymi dziedzinami wiedzy: matematyką, przyrodoznawstwem, humanistyką a filozofią. W jaki sposób, dzięki komu i czemu, na ile sensownie i w imię jakich celów dochodzi do uchylenia instytucjonalno-metodologicznych barier, od kilkuset lat stanowiących jeden z istotnych warunków postępu nauk i wciąż przecież współodpowiedzialnych za ich poznawczą efektywność?

Myślenie dziś, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2013

Myślenie dziś, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2013

Autorzy:

Joanna Bednarek, Marcin Gokieli, Michał Herer, Andrzej Leder, Jacek Migasiński, Janusz Ostrowski, Marcin Pańków, Marcin Poręba

Marcin Poręba - Granice Względności

"Sądzę, że różne problemy – jakakolwiek byłaby ich materia czy przynależność do poszczególnych dziedzin ludzkiej refleksji – swoją metafizyczność zawdzięczają związkom, poprzez które ujawnia się coś niezależnego od zmieniających się kontekstów i układów odniesienia, w jakich problemy te zwykło się formułować i rozważać. Najchętniej określiłbym to mianem „tego, co absolutne”, a jeśli nazwy tej będę się starał unikać, to tylko dlatego, że jest ona nazbyt obciążona konotacjami filozoficznymi, których większość jest z gruntu obca duchowi prowadzonych tu wywodów."

Konferencja "Foucault: źródła // ujścia"

Konferencja - współorganizowana przez Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi oraz Kolegium "Artes Liberales" UW - odbyła się w dniach 21-22 marca 2014 roku.

Fotorelacja ze spotkania z prof. Władysławem Stróżewskim

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania z profesorem Władysławem Stróżewskim.

MEDYTACJE FILOZOFICZNE NA KANALE YOUTUBE

Tutaj dostępne są już trzy wykłady wygłoszone w ramach "Medytacji" (prof. prof. Zygmunta Baumana, Tadeusz Sławka i Lecha Witkowskiego). 

Fotorelacja ze spotkania z prof. Jerzym Vetulanim

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania z profesorem Jerzym Vetulanim.

BARBÓRKA W STUDIO

W dniu imienin Barbary serdecznie zapraszamy na spotkanie przy winie poświęcone dziełu i osobie Profesor Barbary Skargi. W programie prezentacja I tomu edycji "Dzieł zebranych" Barbary Skargi, wydanego właśnie przez Fundację przy współpracy z WN PWN, wspomnienia i rozmowy. Będzie też czas i miejsce na wyjątkową niespodziankę. W spotkaniu udział wezmą i głos zabiorą m.in. Bartosz Działoszyński, Jacek Migasiński, Stanisław Obirek, Magdalena Środa. 4 grudnia (środa), godz. 19.45, Bar Studio (PKiN, foyer Teatru Studio).

Strony