FINAŁ III EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: PIOTR KOZAK, GODŁO „abc 123”

Autor o sobie:

Piotr Kozak (1983) – studiował filozofię i architekturę w Gdańsku, doktorat (2015) na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książek Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra G. Baumgartena (Warszawa 2013) oraz Co to jest myślenie? (Warszawa 2015).

Finał III edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi

Decyzją Jury do finału III edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi zakwalifikowali się:

Joanna Bednarek, godło "exuvii" (autorka eseju Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?)

Jacek Dobrowolski, godło "Bonawentura" (autor eseju Sztuka człowieka nowoczesnego)

Bartosz Działoszyński, godło "Pagina" (autor eseju Życie i śmierć trzech koncepcji sztuki)

Zmiana terminu ogłoszenia finałowej piątki

W związku z liczbą i poziomem nadesłanych esejów Jury zmuszone jest przesunąć termin ogłoszenia finałowej piątki. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż 2 września 2015 roku. Za zmianę przepraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym zwłaszcza uczestników/czki III edycji Konkursu.  

Edycja IV: Pomyśleć wspólnotę

Tegoroczny temat skłoni, mamy nadzieję, do namysłu nad możliwie szeroko rozumianymi więziami między ludźmi (z uwzględnieniem wszelkich bytów nie-ludzkich), nad podstawami, pochodzeniem i losami relacji w obrębie społeczeństwa, państwa, także w obrębie mniejszych zbiorowości, nad charakterem tych stosunków – zarówno dawniej, jak i dziś.

NO TRUDNO: BIAŁY WIELORYB, CZYLI HEGEL I POZÓR

NO TRUDNO
HEGEL I POZÓR

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z nowego cyklu NO TRUDNO, który organizujemy wspólnie z klubokawiarnią "państwomiasto".

BIAŁY WIELORYB, CZYLI HEGEL I POZÓR

Porozmawiamy o niedawno wydanej książce Marcina Pańkowa Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej.

Udział wezmą m.in.:

Barbara Markowska

Marcin Pańków

Marcin Poręba

Andrzej Wawrzynowicz

Spotkanie poprowadzi Mateusz Falkowski

Myślenie dziś, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2014

Myślenie dziś, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2014

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Autorzy:
Barbara Markowska, Michał Kozłowski, Piotr Graczyk, Andrzej Gniazdowski, Arkadiusz Żychliński, Marcin Gokieli, Marcin Poręba

CZWARTA KONFERENCJA Z CYKLU MYŚLENIE DZIŚ: OBECNOŚĆ TECHNIKI

W dniach 30.05 - 1.06, w dawnym budynku BUW-u na Uniwersytecie Warszawskim, odbędzie się konferencja "Myślenie dziś: Obecność techniki", współorganizowana przez Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Instytut Filozofii UW oraz Machinę Myśli.

RZECZY I MYŚLI - FILOZOFIA W "DWUTYGODNIKU"

Recencją Granic wględności Marcina Poręby, napisaną przez Marcina Gokielego, "Dwutygodnik" otworzył dziś nowy cykl tekstów filozoficznych. Zapraszamy do lektury recenzji i śledzenia kolejnych odsłon "Rzeczy i myśli".

Strony