NOWY PORTAL TP

"Tygodnik Powszechny" działa od niedawna na nowym portalu: www.tygodnikpowszechny.pl Zapraszamy do lektury!

Marcin Poręba, Co to jest rzeczywistość?, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2014

"Sądzę, że mimo wszystko o rzeczywistości można dziś powiedzieć na sposób filozoficzny kilka rzeczy, które nie byłyby ani powtarzaniem dawnych doktryn, ani rozwodnioną wersją rozważań Einsteina i Bohra" (M. Poręba).
"Co to jest rzeczywistość?" to zapis wykładu wygłoszonego przez Marcina Porębę 11 października 2014 roku w trakcie gali kończącej II edycję Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi.

Publikacja dofinansowana przez Fundację PZU.

 

Przezentujemy zdjęcia z Gali 11 pażdziernika

Jacek Dobrowolski (jako finalista)
Oto zdjęcia z uroczystości w Łazienkach. Jury nie przyznało Nagrody w II edycji Konkursu, wyróżnienie zdobył dr Jacek Dobrowolski.

JURY NIE PRZYZNAŁO NAGRODY. WYRÓŻNIENIE DLA JACKA DOBROWOLSKIEGO

Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi nie przyznało tym razem tytułu Laureata Nagrody. Wyróżnienie otrzymał Jacek Dobrowolski, autor eseju "Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego". Oto tekst werdyktu oraz jego uzasadnienia, które wygłosiła Przewodnicząca Jury, prof. Małgorzata Kowalska.

FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: GRZEGORZ TRELA I RENATA TRELA (GODŁO "PERDITION GARDENS")

Autorzy o sobie

Renata Trela – żona, mama, córka. W życiu zawodowym – historyk, nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej. Doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie. Uprawia ogród i filozofię. Oswaja koty, dzieci, kuchnię. Mieszkanka wsi Bystra.

Grzegorz Trela – mąż, tata i syn. Na co dzień człowiek nudny i interesujący się nudą. Kolekcjonuje „dzieńciołki”. W życiu zawodowym – nauczyciel akademicki i filozof nauki. Obecnie zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie. Mieszkaniec wsi Bystra.

FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: JACEK DOBROWOLSKI (GODŁO "WIUCZNOW")

Autor o sobie

Jacek Dobrowolski (ur. 1976 w Warszawie) – jego pierwsza publikacja w roku 1998 w „Twórczości”, złożona z dwóch tekstów, prozy i eseju filozoficznego, zdefiniowała go jako filozofa-pisarza. Wcześniej, w 1993 roku publikował w „Polityce” i „Życiu Warszawy”. Chodził do II LO. im. St. Batorego. Studiował na MISH, a następnie doktoryzował się w Instytucie Filozofii UW (2006). Publikował teksty prozą i eseistyczne m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Lampie”, „praktyce teoretycznej”, „Dzienniku opinii”, „Kulturze liberalnej”, „Ricie Baum”. W roku 2005 został współzałożycielem inicjatywy kulturotwórczej i magazynu internetowego pn. „Orgia myśli”, ochotniczej spółdzielni twórców zainteresowanych literaturą, filozofią, kulturą, sztuką, polityką i społeczeństwem, którzy działając kolektywnie współtworzyli od tego czasu aż po dziś szereg wydarzeń publicznych o charakterze intelektualnym, artystycznym i edukacyjnym, nie licząc wielu publikacji na stronie internetowej „OM”. W 2006 roku Jacek Dobrowolski opublikował powieść 120 godzin (wyd. „Czytelnik”), nagrodzoną w tym samym roku w konkursie Fundacji Kultury. W roku 2007 ukazała się książka Filozofia głupoty (WN PWN), obszerny esej stanowiący próbę eksplikacji rozmaitych fenomenów ludzkiej irracjonalności za pomocą eksperymentalnego dyskursu i specyficznie na jego potrzeby stworzonej struktury konceptualnej, stanowiący skróconą wersję pracy doktorskiej. Tak w prozie, jak i w pracach filozoficznych, autor kieruje się zasadą inwencji i konstrukcji raczej niż reprezentacji. Jego prace filozoficzne mają z zamierzenia charakter narracyjno-figuratywny, zaś jego prace prozą znamionuje istotny element eseistyczny. Od 2009 roku Jacek Dobrowolski jest adiunktem w Instytucie Filozofii UW. Przestrzeń jego zainteresowań to filozofia społeczna i antropologia nowoczesnej jednostkowości oraz problematyka relacji indywidualizmu i ateizmu; w dydaktyce zajmuje się historią filozofii nowożytnej oraz filozofią społeczną nowożytności, prowadził też seminaria autorskie poświęcone filozofii bez Boga. Obecnie przygotowuje do wydania książkę pt. „Panowie i niewolnicy. Eseje z patologii emancypacji”, poświęconą problematyce konstytucji podmiotowości nowoczesnej w relacji do teorii filozoficznej i praktyki niewolnictwa. Ukończył także drugą powieść Noland (w maszynopisie). Jest stałym gościem popularyzatorskiego programu radiowego „Niedziela filozofów” (RDC). W roku 2014 książka Filozofia głupoty została przetłumaczona na rosyjski. 

FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: SZYMON KURPANIK (GODŁO "ATEŃCZYK")

Autor o sobie

Szymon Kurpanik (ur. 1984 w Rybniku) – ukończył z wyróżnieniem studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na podstawie rozprawy pt. Kryzys tradycyjnej idei rozumu a współczesne ograniczenia teorii racjonalności uzyskał w roku 2014 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Publikował na łamach czasopism: „Opcje”, „Albo albo” i „Folia philosophica”. Jest autorem artykułów: Mit i poznanie, czyli o co pyta nas Leszek Kołakowski?, Labirynt, czyli mityczne źródła rozumu oraz Racjonalność a problem umysłowości pierwotnej. W dotychczasowej pracy naukowej zajmował się m.in. badaniem wpływu myślenia mitycznego na kształt uformowanej w kulturze Zachodu koncepcji rozumu. Obecnie w badaniach swych koncentruje uwagę na historycznych przemianach idei rozumu – ze szczególnym uwzględnieniem problemu kryzysu tradycyjnej koncepcji ratio w filozofii współczesnej.

PROGRAM FORUM POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ

W dniach 18-19 września w Bielsku-Białej odbędzie się Forum Polskiej Myśli Filozoficznej. Znamy już dokładny program konferencji i warsztatów (program).

Strony