BARBÓRKA W STUDIO

W dniu imienin Barbary serdecznie zapraszamy na spotkanie przy winie poświęcone dziełu i osobie Profesor Barbary Skargi. W programie prezentacja I tomu edycji "Dzieł zebranych" Barbary Skargi, wydanego właśnie przez Fundację przy współpracy z WN PWN, wspomnienia i rozmowy. Będzie też czas i miejsce na wyjątkową niespodziankę. W spotkaniu udział wezmą i głos zabiorą m.in. Bartosz Działoszyński, Jacek Migasiński, Stanisław Obirek, Magdalena Środa. 4 grudnia (środa), godz. 19.45, Bar Studio (PKiN, foyer Teatru Studio).

PUBLIKUJEMY ZDJĘCIA Z GALI WRĘCZENIA NAGRODY IM. BARBARY SKARGI

Marcin Poręba, laureat konkursuKrótka fotorelacja z gali 5 października

Gala 5 października - powitanie (prof. Cezary Wodziński)

Cezary Wodziński, Przewodniczący Rady FundacjiSzanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, to dla mnie wyjątkowa oraz iście wzruszająca chwila, kiedy mogę powitać Państwa na naszej dzisiejszej uroczystości. Witam Państwa w imieniu Fundacji na Rzecz Myślenia, witam Państwa jako przyjaciół naszej Patronki, jako przyjaciół Pani Profesor Barbary Skargi.

Niespełna rok temu – tutaj, w gościnnych komnatach Łazienek Królewskich – podczas spotkania poświęconego myśli Barbary Skargi, postulowałem ufundowanie czegoś ryzykownego do pomyślenia. Mianowicie: powołanie republiki eseju metafizycznego.

MARCIN PORĘBA LAUREATEM PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU

Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi przyznało tytuł Laureata Marcinowi Porębie, autorowi eseju "Granice względności. Opis metafizyczny". Oto tekst laudacji wygłoszonej przez Przewodniczącą Jury, prof. Małgorzatę Kowalską.

Finaliści Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi: Marek Kozłowski

Autor o sobie:

Marek Kozłowski (ur. 1951) – studiował chemię i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się filozofią nowożytną, głównie krytyczną recepcją filozofii Hegla i Marksa; doktorat Jakościowa zmiana społeczna w świetle twórczości Karola Marksa (1983), habilitacja Encyklopedia kapitału w zarysie (Łódź 1994). Obecnie pracuje w Katedrze Historii Filozofii na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Finaliści Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi: Marcin Poręba

Autor o sobie:

Marcin Poręba (ur. 1967 w Krakowie) – 1985–1989 studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1989 pracuje w Instytucie Filozofii UW. Uczeń prof. Marka J. Siemka.

Ze Wstępu:

Zajmuję się tu problemami z pogranicza ontologii, teorii poznania i filozofii umysłu. Wśród zagadnień, o których zamierzam mówić, znajdą się kwestie względności i bezwzględności, przestrzeni i czasu, prawdy, indukcji, relacji między obiektami matematycznymi a światem fizycznym i psychicznym, a także kwestie dotyczące umysłu, myślenia, pojęć i świadomości. Chcę ukazać pewne interesujące, niekiedy zaskakujące związki między nimi, nade wszystko zaś nakreślić perspektywę, która wydaje mi się istotnym krokiem naprzód ku ich lepszemu zrozumieniu.

Ta perspektywa lepiej w moim przekonaniu wyraża to, czym jest metafizyka, lepiej niż tradycyjne jej pojęcie, zgodnie z którym metafizyka to tyle, co rozważania nad podstawowymi, koniecznymi własnościami bytu. Zarazem pozwala ona zrozumieć, dlaczego powszechnie dziś konstatowana śmierć metafizyki okazuje się pozorna. Perspektywa ta ujawnia związki między zagadnieniami wymienionymi na początku i wzorzec, w jaki układają się one. Metafizyczność jakiegoś problemu nie polega na tym, że leży on w wyłącznych kompetencjach metafizyki w rozumieniu dyscypliny filozoficznej, ostro odgraniczonej od innych dziedzin filozofii oraz od wszelkich nauk, tak formalnych jak empirycznych.

Finaliści Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi: Maciej Sosnowski

Autor o sobie: Maciej Sosnowski (ur. 1979 r. w Końskich) – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Polskiej Akademii Nauk, autor Pokochać dialektykę. O pojęciu miłości w filozofii spekulatywnej z nieustającym odniesieniem do Sørena Kierkegaarda, mąż i ojciec.

Finaliści Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi: Szymon Wróbel

Autor o sobie:

Szymon Wróbel jest profesorem filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW. Wróbel opublikował siedem książek i (zbyt) wiele artykułów w czasopismach naukowych. Książki (w języku polskim): Ćwiczenia z przyjaźni, Kraków: Universitas 2012; Umysł, gramatyka, ewolucja. Wykłady z filozofii umysłu, Warszawa: PWN 2010; Szkoła jako fikcja i inne eseje z filozofii edukacji [z Radosławem Nawrockim], Poznań-Kalisz: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010; Granice polityczności [z Pawłem Dyblem] Warszawa: Aletheia 2008; Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002; Galaktyki, biblioteki, popioły, Kraków: Universitas 2001; Odkrycie nieświadomości, Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997 (wznowienie: Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2012). Ostatnia jego książka zatytułowana Deferring the Self właśnie została opublikowana po angielsku przez wydawnictwo Peter Lang Verlag. 

Strony