FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. BARBARY SKARGI: WIKTOR WERNER (GODŁO "AZJA")

Autor o sobie

Wiktor Werner (ur. 1974) – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii UAM, zajmuje się naukowo metodologią historii, historią historiografii i historią nauki. Autor czterech książek: Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012; Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Poznań 2009; Szkice z historii intelektualnej, Poznań 2008 [wspólnie z Iwoną Werner]; Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej, Poznań 2004.

FINAŁ II EDYCJI KONKURSU ROZPOCZĘTY

Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi wytypowało pięć finałowych esejów.

Do finału zakwalifikowali się:

Jacek Dobrowolski, godło "Wiucznow" (autor eseju Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego)

Szymon Kurpanik, godło "Ateńczyk" (autor eseju Animal rationale a cywilizacja naukowo-techniczna)

Mariusz Staszewski, godło "Petroniusz" (autor eseju Obecność szkiełka i oka)

Grzegorz Trela i Renata Trela, godło "Perdition Gardens" (autorzy eseju Wstęga Möbiusa)

Wiktor Werner, godło "Azja" (autor eseju Czy nauka i technika potrafią sprostać starożytnemu wezwaniu: Poznaj samego siebie?)

W ciągu najbliższego miesiąca zaprezentujemy fragmenty finałowych prac. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 11 października podczas uroczystej gali. Już teraz zapraszamy na bezpośrednią transmisję w TVP Kultura.

Edycja I: Esej filozoficzny z zakresu metafizyki

Na początek powracamy do samych – wierzymy, że wciąż żywych – źródeł filozofii, nawiązujemy zarazem do ulubionego gatunku naszej Patronki, która sama pisała eseje metafizyczne. Metafizyka podobno umarła albo przynajmniej umiera już od dawna. Z drugiej strony nasze czasy – dzikie, pogmatwane, pełne swobody i lęku – wydają się wręcz zachęcać do metafizycznej refleksji. Czym jest albo czym mogłaby być dzisiaj metafizyka? Jaki jest jej właściwy przedmiot? Na początek więc formuła najszersza z możliwych – zagadką do rozstrzygnięcia jest już sam temat.

FORUM POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ

W dniach 18-19 września w Bielsku-Białej odbędzie się Forum Polskiej Myśli Filozoficznej.

Wszystkie informacje o tematyce, uczestnikach i warunkach udziału znajdują się tutaj.

ZMIANA TERMINÓW OGŁOSZENIA FINAŁOWEJ PIĄTKI ORAZ GALI WRĘCZENIA NAGRODY

Z powodu objętości i poziomu nadesłanych esejów Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi zmuszone jest przesunąć termin ogłoszenia nazwisk finalistów/-ek. Skład finałowej piątki zostanie podany do 3 września br. Za zmianę przepraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności uczestników/-czki Konkursu.

Z powodów technicznych zmienił się również termin gali. Uroczystość, której bezpośrednią transmisję przeprowadzi TVP Kultura, odbędzie się 11 października.

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi ogłasza konkurs o Nagrodę im. Barbary Skargi

Edycja III: Życie i śmierć sztuki. Esej filozoficzny o statusie, rozwoju i współczesnej sytuacji sztuk

Podobnie jak w latach ubiegłych temat konkursu rozumiemy możliwie szeroko. Mamy nadzieję, że skłoni on do rozważań zarówno fundamentalnych – mówiących o istocie (dzieła, aktywności artysty) – jak i tych skupionych raczej na mniej lub bardziej widocznych zjawiskach (instytucjach, przemianach bądź funkcjach). Przy założeniu, że w sztukach możliwe jest w ogóle oddzielenie sfery esencji od sfery fenomenów.

Czekamy na teksty z estetyki, metafizyki, filozofii społecznej, etyki czy teorii mediów traktujące o kwestiach najogólniejszych i najbardziej szczegółowych, ograniczonych do jednej tylko z dziedzin sztuki, w tym także najnowszych, niemieszczących się w tradycyjnych klasyfikacjach „muz” bądź – przeciwnie – dawniejszych, dziś z rzadka jedynie uprawianych albo wręcz martwych. Pytanie brzmi: jak sztuki istnieją i jak czasami przestają istnieć?

Więcej informacji tutaj

Myślenie dziś: O względności granic między naukami i „Granicach względności” Marcina Poręby (z udziałem Autora)

W trakcie trzeciego już spotkania z cyklu poświęconego współczesnej refleksji – jej genezie, sytuacji, stawkom i perspektywom – najpierw, w części pierwszej, przyjrzymy się relacjom między różnymi dziedzinami wiedzy: matematyką, przyrodoznawstwem, humanistyką a filozofią. W jaki sposób, dzięki komu i czemu, na ile sensownie i w imię jakich celów dochodzi do uchylenia instytucjonalno-metodologicznych barier, od kilkuset lat stanowiących jeden z istotnych warunków postępu nauk i wciąż przecież współodpowiedzialnych za ich poznawczą efektywność?

Marcin Poręba - Granice Względności

"Sądzę, że różne problemy – jakakolwiek byłaby ich materia czy przynależność do poszczególnych dziedzin ludzkiej refleksji – swoją metafizyczność zawdzięczają związkom, poprzez które ujawnia się coś niezależnego od zmieniających się kontekstów i układów odniesienia, w jakich problemy te zwykło się formułować i rozważać. Najchętniej określiłbym to mianem „tego, co absolutne”, a jeśli nazwy tej będę się starał unikać, to tylko dlatego, że jest ona nazbyt obciążona konotacjami filozoficznymi, których większość jest z gruntu obca duchowi prowadzonych tu wywodów."

Strony