Marcin Poręba - Granice Względności

"Sądzę, że różne problemy – jakakolwiek byłaby ich materia czy przynależność do poszczególnych dziedzin ludzkiej refleksji – swoją metafizyczność zawdzięczają związkom, poprzez które ujawnia się coś niezależnego od zmieniających się kontekstów i układów odniesienia, w jakich problemy te zwykło się formułować i rozważać. Najchętniej określiłbym to mianem „tego, co absolutne”, a jeśli nazwy tej będę się starał unikać, to tylko dlatego, że jest ona nazbyt obciążona konotacjami filozoficznymi, których większość jest z gruntu obca duchowi prowadzonych tu wywodów."

Myślenie dziś, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2013

Myślenie dziś, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2013

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Autorzy:

Joanna Bednarek, Marcin Gokieli, Michał Herer, Andrzej Leder, Jacek Migasiński, Janusz Ostrowski, Marcin Pańków, Marcin Poręba

Konferencja "Foucault: źródła // ujścia"

Konferencja - współorganizowana przez Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi oraz Kolegium "Artes Liberales" UW - odbyła się w dniach 21-22 marca 2014 roku.

Fotorelacja ze spotkania z prof. Władysławem Stróżewskim

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania z profesorem Władysławem Stróżewskim.

MEDYTACJE FILOZOFICZNE NA KANALE YOUTUBE

Tutaj dostępne są już trzy wykłady wygłoszone w ramach "Medytacji" (prof. prof. Zygmunta Baumana, Tadeusz Sławka i Lecha Witkowskiego). 

Fotorelacja ze spotkania z prof. Jerzym Vetulanim

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania z profesorem Jerzym Vetulanim.

Krzysztof Pomian, O wyjątkowości człowieka, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2013

Krzysztof Pomian, O wyjątkowości człowieka, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2013

Książka zawiera wykład Profesora Krzysztofa Pomiana z dnia 5 października 2013 r. w Teatrze Stanisławowskim. Wykład zainicjował cykl Medytacji filozoficznych w Łazienkach, spotkań z wybitnymi współczesnymi myslicielami...

Publikacja dofinansowana przez Fundację PZU.

 

BARBÓRKA W STUDIO

W dniu imienin Barbary serdecznie zapraszamy na spotkanie przy winie poświęcone dziełu i osobie Profesor Barbary Skargi. W programie prezentacja I tomu edycji "Dzieł zebranych" Barbary Skargi, wydanego właśnie przez Fundację przy współpracy z WN PWN, wspomnienia i rozmowy. Będzie też czas i miejsce na wyjątkową niespodziankę. W spotkaniu udział wezmą i głos zabiorą m.in. Bartosz Działoszyński, Jacek Migasiński, Stanisław Obirek, Magdalena Środa. 4 grudnia (środa), godz. 19.45, Bar Studio (PKiN, foyer Teatru Studio).

Strony