Finaliści Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi: Krzysztof Żółtański

Autor o sobie:

Krzysztof Żółtański (ur. 1963) – studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł doktora na podstawie pracy O możliwości idealnego przedmiotu poznania, napisanej pod kierunkiem prof. Mirosława Żarowskiego. Od kilkunastu lat mieszka w Wałbrzychu, wykonując zawód nauczycielski w liceach i na prywatnych uczelniach, pozostając przeważnie poza rygorem zatrudnienia etatowego. Zajmuje się również mniej lub bardziej regularnie tłumaczeniami, różnego typu usługami pisarskimi i publicystyką, od niedawna również opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Jest autorem kilkunastu obszerniejszych artykułów filozoficznych i publicystycznych oraz sporej liczby pomniejszych publikacji. Miłośnik pieszych wędrówek i (również miejskich) krajobrazów, obserwator ptaków. W swych zainteresowaniach kieruje się ku problematyce źródeł myślenia filozoficznego, jego specyficznych cech i relacji, w jakiej pozostaje ono do systemu teoretycznego poznania, obyczajowości i polityki. Przekonany o jedności filozofii, nie dąży do wyspecjalizowania się w jednym z jej kierunków lub skupienia na wyróżnionej epoce. Niemniej coraz mocniej pochłania go archaiczna i klasyczna Grecja, gdzie odnajduje klucze do interpretowania problemów nowoczesności (a zatem i „ponowoczesności”).

FINAŁ KONKURSU ROZPOCZĘTY

Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi wytypowało pięciu finalistów.

Na ostateczne zwycięstwo mają teraz szanse:

Marek Kozłowski (za esej Przewrót kopernikański 2.0)
Marcin Poręba (za esej Granice względności. Opis metafizyczny)
Maciej Adam Sosnowski (za esej Przejścia metafizyki. Dwa eseje po Heglu)
Szymon Wróbel (za esej Powrót Alkibiadesa. Opowieść o stłumieniu Erosa)
Krzysztof Żółtański (za esej bez tytułu)
 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA FINAŁOWEJ "PIĄTKI"!

Z powodu liczby, rozmiarów i poziomu nadesłanych esejów Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi jest zmuszone przesunąć termin wyłonienia finałowej "piątki". Nazwiska finalistów/ek zostaną ogłoszone do 3 września br. Za zmianę serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności uczestników Konkursu.

Edycja Druga (2013)

Edycja II: Czy nauka i technika potrafią sprostać starożytnemu wezwaniu: Poznaj samego siebie?

Wzorem długiej tradycji Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zamierza raz w roku doprowadzić do prawdziwej i możliwie szerokiej konfrontacji stanowisk. Do takiej konfrontacji dochodzi zwykle na sali seminaryjnej – z konieczności jednak w ograniczonym gronie. Podobnie jest na konferencjach czy przy okazji wydawania zbiorów tesktów. W publicystyce tempo produkcji często uniemożliwia dostateczną głębię, odwagę i ścisłość namysłu. Na rynku książek z kolei – gdzie spotykają się wreszcie wszystkie głosy i myśli – różnorodność poruszanych tematów i zagadnień sprawia, że w istocie mamy do czynienia z wieloma debatami i polemikami. Ramy konkursowe pozwolą być może na autentyczne zderzenie.

Druga sesja naukowa z serii "Myślenie Dziś"

​Jeszcze kilkadziesiąt lat temu filozofia – pełna pasji i konceptualnej pomysłowości – rozprawiała się z dziedzictwem refleksji nad sensem, człowiekiem czy oświeceniową wiarą w postępującą racjonalizację. Wielkie „anty-projekty” w rodzaju strukturalizmu, archeologii wiedzy, dekonstrukcji, schizoanalizy, jako że często stanowiły radykalizację znacznie wcześniejszych przedsięwzięć teoretycznych (np. fenomenologii, filozofii Heideggera czy pragmatyzmu), nie sprowadzały się przy tym do gestu odrzucenia czy podważenia – przede wszystkim proponowały całe mnóstwo kategorii, perspektyw i sposobów namysłu.

Pod koniec swej twórczej aktywności niektórzy ich przedstawiciele dawali czasem wyraz pewnemu niepokojowi – jak gdyby ich wysiłek miał pójść na marne w obliczu zbliżającej się czy wręcz już przemożnej reakcji, prób przywrócenia do łask dawnych problematyk i pojęć (uniwersalności, podmiotu, człowieka, religii). Jak scharakteryzować i jak ocenić te powroty?

Eseje konkursowe

EsejeDziękujemy za wszystkie nadesłane eseje! Ostatecznie nadeszło ich 60 (p. zdjęcie).

Teraz czas na prace Jury. Do 30 lipca ogłosimy nazwiska finalistów/ek. Wręczenie Nagrody 5 października.

Ostatni miesiąc na nadsyłanie esejów!

Przypominamy - 30 kwietnia mija termin nadsyłania prac (wraz z płytą CD) na Konkurs o Nagrodę im. Barbary Skargi.
Zwycięzca - wyłoniony z piątki finalistów/ek - otrzyma 50 tys. PLN oraz nagrodę rzeczową. Esej zostanie opublikowany w postaci osobnej książki. Wszystkie informacje i zasady znajdziecie na naszej stronie.
Zachęcamy gorąco do udziału.

Fundacja PZU Partnerem Strategicznym Fundacji Na Rzecz Myślenia

Fundacja PZUFundacja PZU została Partnerem Strategicznym naszej fundacji. Współpraca między fundacjami dotyczyć będzie przede wszystkim realizacji pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi.

Strony