Michał Herer laureatem IV edycji Konkursu

Jury na posiedzeniu 14 października 2016 roku zdecydowało o przyznaniu tytułu Laureata w czwartej edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi Michałowi Hererowi, autorowi eseju Pochwała przyjaźni.

Jednocześnie Jury – doceniając nadzwyczaj wysoki poziom esejów Joanny Bednarek, Jacka Dobrowolskiego, Michała Krzykawskiego i Krzysztofa Pacewicza, a zarazem przekonane, że winna się z nimi zapoznać jak największa liczba czytelniczek i czytelników – rekomenduje wszystkie cztery teksty do publikacji w postaci osobnych książek.

 

Uzasadnienie

Finał IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi: Krzysztof Pacewicz, godło "kropla"

Autor o sobie

 

Krzysztof Pacewicz (ur. 1989): filozof, doktorant na Wydziale „Artes Liberales” UW. Publicysta Res Publiki Nowej, współredaktor książek Foucault: źródła // ujścia (Warszawa 2015) i Gamification: Critical Approaches (Warszawa 2015), współzałożyciel Laboratorium Techno-Humanistyki WAL UW. Zajmuje się relacją między polityką a życiem.

 

 

Fragment finałowego eseju Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych

 

…nieznośna lepkość bytu…

Finał IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi: Michał Herer, godło "ZOE"

Autor o sobie

 

Michał Herer (ur. 1977): filozof i tłumacz. Autor książek: Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje (Kraków 2006) oraz Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem (Warszawa 2012). Przekładał m. in. Deleuze’a (Negocjacje, Wrocław 2007), Althussera (W imię Marksa, Warszawa 2009) i Foucaulta (Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Warszawa 2010; Narodziny biopolityki, Warszawa 2011; Hermeneutyka podmiotu, Warszawa 2012; Rządzenie żywymi, Warszawa 2014). Związany z Instytutem Filozofii UW.

Finał IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi

Decyzją Jury do finału IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi zakwalifikowali się:

Joanna Bednarek, godło "owca1" (autorka eseju Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta

Jacek Dobrowolski, godło "Zenon" (autor eseju Niewolnicy i panowie. Sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego)

Michał Herer, godło "ZOE" (autor eseju Pochwała przyjaźni)

Michał Krzykawski, godło "devote yourself..." (autor eseju Inne i wspólne. Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii)

Krzysztof Pacewicz, godło "kropla" (autor eseju Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych)

Przez najbliższe dziesięć dni będziemy prezentować fragmenty nominowanych prac. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi już 15 października w trakcie uroczystej gali, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Strony