TVP Kultura patronuje Nagrodzie im. Barbary Skargi

Dzięki TVP Kultura, która objęła właśnie patronat nad Nagrodą im. Barbary Skargi, mamy szansę dotrzeć do wszystkich potencjalnie zainteresowanych udziałem w konkursie. Dziękujemy serdecznie!

Tygodnik Powszechny patronem medialnym Fundacji na Rzecz Myślenia

Logo "Tygodnika Powszechnego"Niezwykle zasłużony dla polskiej kultury, zawsze wspierający żywą myśl, przyjazny dla filozofów, niegdyś także dla Barbary Skargi - Tygodnik Powszechny objął patronat medialny nad Fundacją na Rzecz Myślenia. Bardzo dziękujemy!

Rusza konkurs o Nagrodę im. Barbary Skargi

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi ogłasza konkurs na pracę filozoficzną z zakresu metafizyki. W konkursie może wziąć udział każdy, kto napisze co najmniej 50-stronicowy esej metafizyczny. Zasady konkursu określa Regulamin.

Prace prosimy nadsyłać na adres Fundacji:

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Skarga po francusku

Nakładem éditions du relief ukazał się zbiór tekstów Barbary Skargi Penser après le Goulag (textes et commentaires réunis par Joanna Nowicki). Esejom towarzyszą komentarze polskich i francuskich znawców twórczości Barbary Skargi.

Strony